علائم خرابی ترمز و علت داغ شدن لنت ترمز

اگر ترمزهای خودرو بیش از حد گرم شوند چه اتفاقی می‌افتد؟ ترمزها یکی از مهمترین اجزای سازنده هر وسیله نقلیه‌ای هستند. اصطکاک ایجاد شده در اثر فشار لنت ترمز بر روتور ترمز به توقف خودرو کمک می‌کند. ترمزهای وسیله نقلیه باید برای ایمنی شما و سایر رانندگان به درستی کار کنند، در غیر اینصورت ممکن است خطرات جبران ناپذیری گریبان‌گیرتان شود. بدون شک، رانندگی…
ادامه مطلب ...