مرور برچسب

69

بازگشت اسطوره: شورولت کامارو

تصورش را بکنید در اتوبان با یک خودروی قدیمی در حال حرکت هستید.خودرویی که هنگام گاز دادن غرشی جذاب دارد.غرشی که نگاه…