مرور برچسب

کاهش قیمت خودرو

کاهش قیمت خودرو در چین

براساس گزارش بلومبرگ، بدترین سقوط بازار خودروی چین در یک قرن گذشته تولیدکنندگان و تاجران را مجبور کرده برای جذب…