مرور برچسب

نمایشگاه ژنو

رونمایی از نسل پنجم رنو کلیو

نسل جدید رنو کلیو یک ماه دیگر در نمایشگاه ژنو رونمایی خواهد شد. با اینکه هفت سال از ساخت نسل کنونی کلیو می‌گذرد،…