مرور برچسب

لرزش خودرو

۵ دلیل لرزش خودرو در حین رانندگی

اگر در حین رانندگی و یا زمانی که استارت می‌زنید؛ خودرو شما شروع به لرزش می‌کند؛ می‌توانید علت آن را در این مقاله…