مرور برچسب

خرابی رادیاتور

۵ نشانه خرابی یا گرفتگی رادیاتور

رادیاتورها وظیفهٔ خنک نگه داشتن موتور خودرو را بر عهده دارند؛ بنابراین اگر رادیاتور خودرو خراب شده یا گرفتگی دارد،…