مرور برچسب

تویوتا ونزا 2021

 نقاط ضعف و قوت تویوتا ونزا ۲۰۲۱

اولین نسل تویوتا ونزا در سال 2015 تولید شد؛ پس از آن تویوتا تولید آن را متوقف کرد و هیچ جایگزینی برای آن عرضه نکرد؛…