مرور برچسب

بورس

شاهین بی پر و بال سایپا

شاهین سایپا چالش های زیادی را گذرانده از آتش گرفتن تا خرابی های متعدد همه و همه سبب شده اند تا این خودرو در بازار…