مرور برچسب

اوپل کورسا

کورسا: آشنای دیروز، غریبه امروز

اوپل یا گوشت قربانی خودروهای محبوب گذشته که سال ها قبل برای خود برو و بیایی داشتند این روزها با بی توجهی مواجه شده…