مرور برچسب

استاندارد

رتبه اعتباری نیسان کاهش یافت

موسسه اعتبار‌سنجی «استاندارداند پورز» در تازه‌ترین گزارش خود رتبه اعتبار بلند‌مدت نیسان را از «A» به «-A» کاهش داده…