مرور برچسب

استارت هرز می‌چرخد

۴ دلیلی که استارت هرز می‌چرخد ​

همه‌ی ما انتظار داریم با چرخاندن استارت، کلید گیر کند و خودرو روشن شود؛ در بیشتر مواقع همین طور است؛ اما در برخی…