مرور رده

کلاسیک

بیوک رگال لیمیتد ادیشن

این روزها بازار خودروهای کلاسیک داغ داغ است. در کوچه و خیابان‌های شهر خودروهای قدیمی دیده می‌شود که البته همگی آنها…

بازگشت اسطوره: شورولت کامارو

تصورش را بکنید در اتوبان با یک خودروی قدیمی در حال حرکت هستید.خودرویی که هنگام گاز دادن غرشی جذاب دارد.غرشی که نگاه…