مرور رده

نقد و بررسی

۶ دلیل روشن شدن چراغ ترکشن کنترل

در طول چند دهه اخیر، پیشرفت‌های تکنولوژیکی زیادی رخ داده که ایمنی خودرو را به طور قابل توجهی افزایش داده است؛ یکی…

سطح مناسب روغن موتور چقدر است؟

روغن موجود در ماشین دقیقاً مانند خون در بدن انسان است، اگر بیشتر و کمتر از حد مورد نیاز باشد خوب نیست و ممکن است…