مرور رده

آموزش

آموزش رفع مشکلات آب‌گرفتگی خودرو

گیر کردن خودرو در آب، آب‌گرفتگی و سیل گرفتگی می‌تواند حجم زیادی از آب را وارد خودرو کند؛ این میزان آب توانایی تخریب…

چرا روغن موتور بوی بنزین می دهد؟

اگر روغن موتور خودروی شما بوی گاز می دهد؛ بدون شک دچار مشکل شده است؛ هم روغن و هم بنزین دو مایع ضروری موتور خودرو…

روش‌های اندازه گیری طول خودرو ​​

خودروهای مدرن هر روز بزرگتر و بلندتر می‌شوند؛ حال این سؤال پیش می‌آید که متوسط ​​​​طول خودرو ​​ چقدر است؟ چگونه می…